Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59956
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Dương Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorLê Thị Loanen_US
dc.date.accessioned2020-03-20T04:06:13Z-
dc.date.available2020-03-20T04:06:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009248-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031346~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59956-
dc.description.abstractThuế GTGT là nguồn thu lớn nhất trong tổng thu NSNN, chiếm khoảng 1/4 tổng thu NSNN. Việc quản lý chặt chẽ số thuế GTGT phải nộp, phát huy tối đa vai trò tạo lập nguồn thu cho NSNN, thì rất cần thiết phải nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT để có các giải pháp hợp lý góp phần tăng thu ngân sách, ổn định kinh tế. Tác giả lựa chọn đề tài:”Quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính công. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh đến sự tuân thủ của người nộp thuế và hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo nội bộ của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015-2018, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tác động của chúng đến quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu này, tác giả muốn đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, những nhân tố có ảnh hưởng mang tính quyết định đến quản lý thuế GTGT. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium103 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectThuế giá trị gia tăngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectValue-added taxen_US
dc.titleQuản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.