Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59967
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Phương Hồngen_US
dc.contributor.authorĐào Thị Hiềnen_US
dc.date.accessioned2020-03-20T05:29:52Z-
dc.date.available2020-03-20T05:29:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009336-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031376~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59967-
dc.description.abstractĐề tài là một nghiên cứu ứng dụng về những vấn đề thực tế liên quan đến sự vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH H.A.V.A.S. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trong công tác vận hành HTKSNB, hạn chế được những sai sót tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường năng lực tài chính một cách bền vững, lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp trong Công ty TNHH H.A.V.A.S. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng công cụ phân tích dữ liệu tài chính, phỏng vấn thu thập dữ liệu tác giả đã chứng minh được rằng sự vận hành của HTKSNB tại H.A.V.A.S còn nhiều hạn chế, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đề tài nghiên cứu đã làm rõ được sự yếu kém ở một số khâu của cả năm thành phần của HTKSNB bao gồm MTKS, ĐGRR, HĐKS, TT&TT, HĐGS: Các bộ phận còn kiêm nhiệm nhiều công việc, phân công công việc chưa rõ ràng gây khó khăn cho nhà quản lý trong việc ra quyết định. Công ty chưa thiết lập được một phòng đánh giá rủi ro để đánh giá toàn rủi ro trên tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Các nhà quản lý cấp cao chưa nhận thức đầy đủ về các nguy cơ có thể dẫn đến các rủi ro đối với các hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Cũng chưa có hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của HTKSNB. Công tác kiểm tra kiểm soát của phòng kiểm soát nội bộ công ty chưa hiệu quả. Nguồn lực nhân sự còn hạn chế. Dựa trên nền tảng cơ sở khuôn mẫu lý thuyết Coso 2013 và các vấn đề còn tồn tại ở đơn vị tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện HTKSNB: nâng cao nhận thức của nhà quản lý về mục tiêu, vai trò của HTKSNB để có các biện pháp chỉ đạo khắc phục các thiếu sót, tồn tại. Cần thành lập phòng tư vấn có chức năng tư vấn đảm bảo có được một HTKSNB hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Về chính sách nhân sự cần rà soát sửa đổi bổ sung làm cơ sở để đơn vị tuyển dụng được nguồn lao động có chất lượng đồng thời là động lực để người lao động phấn đấu cống hiến cho công ty và đa dạng các hình thức đào tạo. Xây dựng, ban hành các quy chế quán triệt đầy đủ các nguyên tắc phân công, phân nhiệm, ủy quyền, phê chuẩn. Quy định trách nhiệm của từng vị trí nhằm ngăn ngừa các sai phạm cả cố ý và vô ý, tránh được các hành vi lạm dụng quyền hạn và cũng là một biện pháp quan trọng. Tốt hơn nữa thì nên áp dụng ERP cho việc quản lý và kiểm soát các hoạt động một cách tốt nhất. Đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế về HTKSNB tại H.A.V.A.S với những giải pháp tác giả đã nghiên cứu đề xuất là những giải pháp có cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu các sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH H.A.V.A.Sen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.