Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Huỳnh Thanh Nghịen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Ánh Phượngen_US
dc.date.accessioned2020-03-23T09:22:40Z-
dc.date.available2020-03-23T09:22:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009430-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031397~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59985-
dc.description.abstractViệc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá thực trạng giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại các Tòa án nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phá sản Việt Nam cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của nước ta và thông lệ quốc tế. Tác giả sử dụ ng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp định tính, phương pháp so sánh pháp luật, phương pháp tổng hợp. Kết quả nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục phá sản tại các Tòa án nhân dân nói chung cũng như Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tránh sự tồn đọng quá nhiều các vụ việc phá sản như hiện nay.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhá sảnen_US
dc.subjectLuậten_US
dc.subjectBankrupcyen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleThực trạng giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại các tòa án nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số giải pháp hoàn thiệnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.