Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59991
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Xuân Lanen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Minh Hoàngen_US
dc.date.accessioned2020-03-24T06:26:10Z-
dc.date.available2020-03-24T06:26:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009226-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031404~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59991-
dc.description.abstractTác giả muốn vận dụng những kiến thức đã học đặc biệt những kiến thức về quản trị chiến lược vào thực tiễn với đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho họat động môi giới của Công ty TNHH Chứng khoán ACB giai đoạn 2020 – 2025” với mục tiêu chính là đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của ACBS và giúp công ty hoạch định chiến lược môi giới để ACBS có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và trở lại vị thế cạnh tranh vốn có của mình. Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Sử dụng phương pháp thống kê bằng Excel để tính toán các số liệu về hiệu quả kinh doanh của Công ty. Phân tích, tổng hợp các số liệu từ bảng báo cáo tài chính, kế toán được so sánh qua các năm, phân tích thực trạng môi trường hoạt động của công ty cũng như tổng hợp để đưa ra nhận xét. Qua phân tích, tác giả thấy rằng chiến lược cạnh tranh hiện tại của ACBS trong mảng Môi giới chưa thật sự rõ ràng và chưa thực sự hỗ trợ cho chiến lược tăng trưởng dựa trên phát triển sản phẩm ở cấp công ty nên đã làm suy giảm khả năng cạnh tranh của ACBS trong thời gian qua. Vì vậy, áp dụng các công cụ hoạch định chiến lược tác giả đã hướng tới xây dựng kế hoạch thực hiện cho chiến lược “Khác biệt hóa về nguồn nhân lực” cho ACBS giai đoạn 2020 – 2025. Luận văn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình huống, xây dựng và lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, đề ra một số giải pháp thực thi chiến lược lựa chọn. Việc đánh giá kết quả thực thi những chiến lược kinh doanh đã đề ra phụ thuộc vào thực tế quá trình triển khai, thực hiện và kiểm soát.en_US
dc.format.medium107 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoạch định chiến lượcen_US
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.titleHoạch định chiến lược kinh doanh cho hoạt động môi giới của Công ty TNHH Chứng khoán ACB Đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.