Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Mộng Cầmen_US
dc.date.accessioned2020-03-24T06:52:11Z-
dc.date.available2020-03-24T06:52:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009250-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031407~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59995-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng chất lượng của các lớp đào tạo nội bộ và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nội bộ tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương và có thể áp dụng tại các Cục thống kê có điều kiện tương đồng. Tác giả vận dụng mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo của Kirkpatrick (1994) để đưa vào nghiên cứu này. Nghiên cứu trải qua bốn cấp độ. Cấp độ 1 được đánh giá dựa trên kết quả khảo sát với 69 bảng hỏi được phát trực tiếp tại hai khóa đào tạo là đào tạo về khảo sát giá tiêu dùng năm 2019 và khảo sát mức sống năm 2019. Cấp độ 2 được đánh giá dựa trên kết quả điều tra thực địa tại hai khóa đào tạo nói trên do giảng viên của Cục Thống kê đánh giá. Cấp độ 3 được đánh giá dựa trên kết quả khảo sát bằng bảng câu hỏi với 9 chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Cục Thống kê. Cấp độ 4 được đánh giá thông qua kết quả thi đua khen thưởng của năm trước. Kết quả từ 10 nhóm yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sau quá trình thu thập thông tin bằng bảng hỏi kết hợp phương pháp thống kê mô tả và phân tích tác giả đã đưa ra được 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo là: (1) Công tác chuẩn bị, (2) giảng viên, (3) cán bộ - lãnh đạo Cục Thống kê, (4) cơ sở vật chất, (5) tương tác với học viên. Sau đó, tác giả vận dụng mô hình IPA để định vị tầm quan trọng của các yếu tố đã được xác định. Từ kết quả phân tích, định vị và căn cứ vào khả năng thực hiện của Cục Thống kê tác giả đề xuất giải pháp cụ thể và chương trình hành động phù hợp với điều kiện hiện có của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐào tạo nhân viênen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPersonnel trainingen_US
dc.subjectEmployee trainingen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nội bộ tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.