Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60000
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Thị Minh Châuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Dụngen_US
dc.date.accessioned2020-03-24T08:35:39Z-
dc.date.available2020-03-24T08:35:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009369-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031411~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60000-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là nhằm phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc và các chính sách tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh, những tồn tại trong hoạt động tạo động lực cho nhân viên và nguyên nhân của thực trạng. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh đến năm 2022. Trên cơ sở các lý thuyết liên quan như động lực và tạo động lực cho người lao động, các học thuyết tạo động lực, kết hợp với các nghiên cứu trước, luận văn đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên. Thông qua phân tích thực trạng tạo động lực cho nhân viên tại Xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh kết hợp với phương pháp nghiên cứu khám phá, sử dụng phương pháp định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu và nghiên cứu chính thức, sử dụng phương pháp định lượng được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi chi tiết nhằm đánh giá các thang đo. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng cách tiếp cận nghiên cứu định lượng thông qua bảng câu hỏi chính thức với quy mô mẫu 165. Với kết quả phân tích, tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh như giải pháp về đánh giá kết quả nhân viên, đào tạo và phát triển, giải pháp liên quan đến thu nhập, tiền lương và các công cụ phi tài chính.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh trực thuộc công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.