Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60025
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thùy Linhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Như Hòaen_US
dc.date.accessioned2020-03-31T03:46:13Z-
dc.date.available2020-03-31T03:46:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60025-
dc.description.abstractSong song với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành ngân hàng cũng không ngừng đổi mới và mở rộng. Tuy nhiên, sự mở rộng về quy mô và sản phẩm hoạt động này dẫn đến sự gia tăng trong rủi ro hoạt động ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp. Trong đó, rủi ro tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất và gây ra ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện nay, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh và xu thế tất yếu là tiếp cận các chuẩn mực của Hiệp ước Basel II vào hoạt động quản trị rủi ro của mình. Vì vậy tác giả đã thực hiện bài nghiên cứu “Ứng dụng Hiệp ước basel II vào quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam”. Bài nghiên cứu phân tích trên các yếu tố cơ bản, gồm: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), chỉ tiêu đo lường khả năng thanh khoản, mức dự phòng rủi ro và tổn thất rủi ro, tỷ lệ nợ xấu, quy trình thanh tra giám sát ngân hàng. Dữ liệu được sử dụng là số liệu của 10 Ngân hàng thương mại được Ngân hàng nhà nước chỉ định thí điểm áp dụng Basel II, trong giai đoạn 2014 – 2018. Kết luận, nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp khuyến nghị từ phía NHNN và phía NHTM liên quan đến việc ứng dụng Hiệp ước Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng. Bài nghiên cứu đóng góp thêm cơ sở lí thuyết và thực tiễn cho các nhà quản trị ngân hàng về việc quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectQuản trị rủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCredit risk managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleỨng dụng hiệp ước Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.