Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.contributor.authorBùi Kim Phươngen_US
dc.date.accessioned2020-04-17T03:39:13Z-
dc.date.available2020-04-17T03:39:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60038-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu động cơ trả cổ tức của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể, luận án nghiên cứu xem liệu rằng các công ty có chi trả cổ tức nhằm nuông chiều sự ưa thích của nhà đầu tư hay không. Ngoài ra, luận án còn nghiên cứu xem liệu rằng các công ty có trả cổ tức nhằm phát tín hiệu cho nhà đầu tư về chất lượng lợi nhuận hay không. Để làm sáng tỏ hai vấn đề này, luận án sử dụng phương pháp moment tổng quát hệ thống để ước lượng mối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách chi trả cổ tức cũng như mối quan hệ giữa chất lượng lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức. Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ cơ sở dữ liệu Datastream của 460 công ty niêm yết trong khoảng thời gian 2010 – 2016. Mặc dù chưa tìm được bằng chứng cho thấy nhà quản lý nuông chiều sự ưa thích của nhà đầu tư khi ra quyết định về chính sách cổ tức, tuy nhiên, xét từ khía cạnh sở hữu nhà nước, luận án tìm thấy tác động của sở hữu nhà nước đến mối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách chi trả cổ tức. Cụ thể, ở nhóm công ty có sở hữu nhà nước, tác động tích lũy của phần bù cổ tức đến tỉ suất cổ tức lớn hơn so với nhóm công ty không có sở hữu nhà nước. Bên cạnh đó, luận án còn tìm thấy mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức, nghĩa là các công ty có chất lượng lợi nhuận cao trả cổ tức cao hơn. Như vậy, các công ty có thể phát tín hiệu cho nhà đầu tư biết về chất lượng lợi nhuận thông qua quyết định trả cổ tức. Kết quả nghiên cứu này cũng góp phần giải thích lý do tại sao các công ty vẫn trả cổ tức cho cổ đông mặc dù chưa tìm được bằng chứng về sự hiện diện của động cơ nuông chiều.en_US
dc.format.medium122 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectCảm tính nhà đầu tưen_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.subjectTài chính hành vien_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectDividend policyen_US
dc.subjectBehavioral financeen_US
dc.titleCảm tính nhà đầu tư, chất lượng lợi nhuận và chính sách cổ tức: bằng chứng ở Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityFinance = Tài chínhen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.