Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Võ Tất Thắngen_US
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Minh Tuấnen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Lanen_US
dc.date.accessioned2020-04-21T16:30:04Z-
dc.date.available2020-04-21T16:30:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60042-
dc.description.abstractHiện nay, tình trạng đa kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt là sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn đa kháng, kháng mở rộng và toàn kháng. Các chủng vi khuẩn này trở nên thường gặp trong môi trường bệnh viện và là một trong những tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện hàng đầu, đe dọa sự an toàn của người bệnh, kéo dài thời gian nằm viện, tạo gánh nặng tài chính lớn cho người bệnh, ngành y tế và làm tăng gánh nặng bệnh tật, tử vong. Vì vậy, mục tiêu phân tích gánh nặng kinh tế của những trường hợp người bệnh có bội nhiễm vi khuẩn đa kháng là hết sức cần thiết nhằm cung cấp bằng chứng giúp nhân viên y tế thay đổi nhận thức, tuân thủ thực hành phòng ngừa cách ly để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn đa kháng và có chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý trong chăm sóc và điều trị. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 227 người bệnh, trong đó có 37 trường hợp bội nhiễm vi khuẩn đa kháng Staphylococcus aureus kháng Methicillin (MRSA), 97 trường hợp bội nhiễm trực khuẩn Gram âm kháng Carbapenem và 93 trường hợp không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng. Dữ liệu được thu thập bằng phiểu khảo sát chi phí trực tiếp của người bệnh và phân tích với phần mềm Stata phiên bản 13. Các phép kiểm Mann-Whitney, Kruskal-Wallis được sử dụng để so sánh trung bình của các nhóm và phép kiểm Chi2 để so sánh tỷ lệ giữa các nhóm với mức ý nghĩa thống kê giá trị p < 0,05. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người bệnh bội nhiễm trực khuẩn Gram âm kháng Carbapenem có tổng chi phí trực tiếp cho y tế trung bình trên đợt điều trị là 462,5 triệu đồng, có thời gian nằm viện là 43,0 ngày và có kết quả điều trị “giảm/khỏi” là 34,0%, “bệnh nặng” là 17,5% và “tử vong” là 48,5%. Người bệnh bội nhiễm Staphylococcus aureus kháng Methicillin có tổng chi phí trực tiếp cho y tế trung bình trên đợt điều trị là 233,8 triệu đồng, có thời gian nằm viện là 27,2 ngày và có kết quả điều trị “giảm/khỏi” là 48,7%, “bệnh nặng” là 16,2% và “tử vong” là 35,1%. Người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng có tổng chi phí trực tiếp cho y tế trung bình trên đợt điều trị là 94,8 triệu đồng, có thời gian nằm viện là 9,3 ngày và có kết quả điều trị “giảm/khỏi” là 25,8%, “bệnh nặng” là 66,8% và “tử vong” là 7,5%. Như vậy, người bệnh bội nhiễm trực khuẩn Gram âm kháng Carbapenem có chi phí trực tiếp cho y tế và thời gian nằm viện cao hơn so với người bệnh bội nhiễm Staphylococcus aureus kháng Methicillin, người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001. Tỷ lệ tử vong ở người bệnh bội nhiễm trực khuẩn Gram âm kháng Carbapenem cao gấp 1,9 lần so với người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng và tỷ lệ tử vong ở người bệnh bội nhiễm Staphylococcus aureus kháng Methicillin cao gấp 1,4 lần so với người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng với p < 0,05. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị trực tiếp của người bệnh bội nhiễm trực khuẩn Gram âm kháng Carbapenem cao hơn so với người bệnh bội nhiễm Staphylococcus aureus kháng Methicillin, người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng. Người bệnh có bội nhiễm đa kháng thì có thời gian nằm viện, tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị trực tiếp cho y tế cụ thể là chi phí kháng sinh cao hơn so với người bệnh không bội nhiễm vi khuẩn đa kháng.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectY tếen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.titlePhân tích gánh nặng kinh tế các trường hợp người bệnh Khoa Hồi sức tích cực có bội nhiễm vi khuẩn đa khángen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khoẻen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.