Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorLê Thành Minhen_US
dc.date.accessioned2020-04-24T08:30:04Z-
dc.date.available2020-04-24T08:30:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60045-
dc.description.abstractPhần đầu tiên, luận văn sẽ trình bày cơ sở lý thuyết nền tảng của quản trị thu nhập, đầu tư quá mức từ những nghiên cứu hàn lâm trong quá khứ của các nhà kinh tế học trên thế giới, đồng thời các lý thuyết điển hình về mối quan hệ giữa quản trị thu nhập và đầu tư quá mức. Tiếp theo, tác giả sẽ lựa chọn các mô hình hồi quy khác nhau để ước tính các biến DAC (Earning management - EM) và INV (over investment) cũng như giới thiệu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa hai biến này. Nghiên cứu sử dụng 3 mô hình ước tính các biến DAC và 3 mô hình (phương pháp) ước tính INV, sau đó hồi quy mô hình mối quan hệ bằng các dữ liệu tài chính để tim ra mối quan hệ giữa hai biến này tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, luận văn cũng chỉ ra tác động của các quan sát bất thường (outliers) tại thị trường Việt Nam là không vững.en_US
dc.format.medium49 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư tài chínhen_US
dc.subjectQuản trị thu nhậpen_US
dc.subjectQuản trị tài chínhen_US
dc.subjectFinancial investmenten_US
dc.subjectIncome managementen_US
dc.subjectFinancial managementen_US
dc.titleMối quan hệ giữa quản trị thu nhập và đầu tư quá mức tại thị trường Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.