Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Thanh Phongen_US
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Thị Quýen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Khoáten_US
dc.date.accessioned2020-05-13T09:14:20Z-
dc.date.available2020-05-13T09:14:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009193-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031570~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60113-
dc.description.abstractLuận án này cung cấp những hiểu biết về chất lượng mối quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm nhựa trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận tay đôi và thảo luận nhóm với 23 nhà quản lý của các công ty nhựa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định lượng chính thức phỏng vấn 560 nhà phân phối sản phẩm nhựa ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Tây và một số tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Sử dụng hệ số Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm tra độ tin cậy, giá trị của thang đo, kiểm tra mô hình lý thuyết và các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu đã xác định ba thành phần của chất lượng mối quan hệ là lòng tin, cam kết và sự hài lòng; Sáu nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của chất lượng mối quan hệ là chất lượng sản phẩm, chất lượng giao hàng, thông tin thị trường, sự giao tiếp, tương tác cá nhân và thăm viếng; Hai thành phần của kết quả mối quan hệ nhà sản xuất – nhà phân phối là hiệu quả kinh doanh và sự hợp tác. Kết quả của nghiên cứu giúp các nhà sản xuất ngành nhựa nhận biết tầm quan trọng trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng cường cung cấp thông tin và thường xuyên đến thăm nhà phân phối. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những đóng góp đáng kể cho tài liệu về chất lượng mối quan hệ, và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.en_US
dc.format.medium330 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subject1en_US
dc.subject2en_US
dc.subject3en_US
dc.subject4en_US
dc.titleChất lượng mối quan hệ nhà sản xuất – nhà phân phối : nghiên cứu trong ngành Nhựa ở Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.