Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hồng Thắngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Yến Thuen_US
dc.date.accessioned2020-05-22T01:30:43Z-
dc.date.available2020-05-22T01:30:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009240-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031539~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60125-
dc.description.abstractĐất luôn là một nguồn tài nguyên rất khan hiếm, nó giữ vai trò rất quan trọng đối với nguồn thu thuế của mỗi quốc gia. Đất đai trên địa bàn quận Bình Tân hiện nay là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, việc sử dụng nó mang lại số thu thuế đáng kể cho ngân sách địa phương nói riêng và cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Mặc dù bên cạnh việc gia tăng số thu từ đất trên địa bàn quận ngày càng lớn nhưng cơ quan thuế cũng gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc thu nợ đọng, đôn đốc nộp tiền thuê đất, sử dụng đất,… dẫn đến tình trạng số thu từ đất chưa đạt chỉ tiêu của cơ quan quản lý thuế cấp trên đưa ra cũng như không đáp ứng kịp thời với các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận Bình Tân. Vì vậy đề tài “Phân tích yếu tố tác động đến khả năng nợ đọng các khoản thu từ đất trên địa bàn quận Bình Tân” là rất thiết thực, nhằm nâng cao việc tăng số thu từ đất, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của địa phương cũng như đạt được các chỉ tiêu của cơ quan quản lý thuế cấp trên đối với quận Bình Tân Tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp, cũng như các hành vi không tuân thủ thuế. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến việc gây nợ đọng thuế của doanh nghiệp và tổng quan các nghiên cứu trong, ngoài nước có liên quan đến luận văn chính là những cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc tác giả chọn ra các yếu tố để phân tích, đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố này để phân tích ảnh hưởng đến việc gây nợ đọng các khoản thu từ đất. Sau khi trình bày tổng quan về địa bàn mà tác giả nghiên cứu, mô tả mẫu khảo và kết quả của mô hình hồi quy. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nợ đọng các khoản thu từ đất bao gồm các yếu tố: loại hình doanh nghiệp, thời gian thành lập, ngành nghề, quy mô, loại đất, doanh thu. Từ kết quả này tác giả sẽ có cơ sở đề xuất các kiến nghị. Mặc dù việc am hiểu của tác giả còn chưa đầy đủ, tuy nhiên qua kếtlquảlnghiênlcứu đã chỉlra được những yếultố ảnhlhưởng đến khả năng gây nợ đọng các khoản thu từ đất. Góp phần nào thấy được nguyên nhân và đề ra biện pháp thiết thực để tránh việc gây nợ đọng cho chi cục thuế quận Bình Tân nói riêng và cả cục thuế TP.HCM nói chung.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titlePhân tích yếu tố tác động đến khả năng nợ đọng các khoản thu từ đất trên địa bàn quận Bình Tânen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.