Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vương Đức Hoàng Quânen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Hương Thảoen_US
dc.date.accessioned2020-05-29T03:44:33Z-
dc.date.available2020-05-29T03:44:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009292-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031462~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60156-
dc.description.abstractSau cuộc khủng hoảng toàn cầu 2007-2008, NHNN liên tiếp đưa ra những yêu cầu nâng cao chất lượng vốn tự có trong hệ thống nhằm chống đỡ những rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể, Thông tư 41/2016/TT-NHNN đã được ban hành với mục tiêu điều chỉnh hệ số CAR tiệm cận với Basel II, ngoài yêu cầu vốn đối với rủi ro tín dụng thì cần bổ sung thêm yêu cầu vốn cho rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét tác động của yếu tố vốn đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tại Việt Nam để xác định chính sách tăng vốn của NHNN đối với các NHTM có thực sự hiệu quả trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng. Dựa vào các nghiên cứu trước, luận văn sử dụng mô hình hồi quy GMM để phân tích mối quan hệ giữa vốn và rủi ro tín dụng. Trong đó, rủi ro tín dụng của các ngân hàng được luận văn đo lường bởi hai yếu tố (1) tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trên dư nợ cho vay và (2) tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng cho vay khách hàng và các TCTD khác. Bộ dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo tài chính (BCTC) có kiểm toán của 23 NHTPCP tại Việt Nam từ năm 2008 - 2018. Kết quả ước lượng cho thấy vốn ngân hàng có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng, nhưng chiều hướng tác động tùy thuộc vào đại diện vốn ngân hàng. Cụ thể, kết quả này cho thấy rằng khi vốn điều lệ của các ngân hàng tăng cao thì có thể làm tăng rủi ro tín dụng mà các ngân hàng phải đối mặt. Trong khi đó, hệ số an toàn vốn gia tăng thì có thể giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro.en_US
dc.format.medium106 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleTác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.