Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60160
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen_US
dc.contributor.authorMạch Chí Quyềnen_US
dc.date.accessioned2020-06-12T06:29:33Z-
dc.date.available2020-06-12T06:29:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009332-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031470~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60160-
dc.description.abstractVới mong muốn làm sáng rõ những kiến thức về kiểm soát nội bộ nói chung cũng như hoàn thiện hệ thống KSNB Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao Thành Long, tác giả đã tiến hành thực hiện đề tài này nhằm phản ánh được thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập hiện nay đối với hoạt động này của công ty. Về mặt phương pháp nghiên cứu, tác giả đã nỗ lực thực hiện việc quan sát, thu nhập, tổng hợp, phân tích, xử lý dự liệu, sử dụng các phương pháp đối chiếu, so sánh, quy nạp, diễn dịch và thống kê dữ liệu khảo sát để trình bày về lý do thực hiện đề tài, mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, cách thực hiện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Phần tổng quan về các nghiên cứu trước đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam về kiểm soát nội bộ đã giúp tác giả định hướng các mục đích, phương pháp nghiên cứu cũng như kết quả được trình bày trong chương 1 của luận văn này. Từ đó, tác giả đã tìm ra khe hẹp của nghiên cứu để khẳng định được tầm quan trọng khi thực hiện tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tổ chức. Tác giả đã tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ và lựa chọn COSO 2013. Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được trình bày nội dung về thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao Thành Long. Qua kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng tính hữu hiệu hệ thống KSNB tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao Thành Long tác giả nêu phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao Thành Long.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao Thành Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.