Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Hồ An Châuen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thùy Dungen_US
dc.date.accessioned2020-07-27T03:59:29Z-
dc.date.available2020-07-27T03:59:29Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009865-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031728~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60261-
dc.description.abstractChất lượng danh mục cho vay chiếm vị trí quan trọng trong việc đánh giá hoạt động của ngân hàng và thường được đánh giá qua rủi ro danh mục, cụ thể là rủi ro tín dụng thông qua tỷ lệ nợ xấu của danh mục. Việc đa dạng hóa danh mục cho vay có mối quan hệ như thế nào đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung hoặc một ngân hàng thương mại nói riêng? Để giải đáp vấn đề trên, bài nghiên cứu đã sử dụng chỉ số Hirschman-Herfindahl để đánh giá mức độ tập trung của danh mục tại thời điểm cuối mỗi tháng từ năm 2012 đến cuối năm 2019 và thông qua mô hình hồi quy tuyến tính để xác lập mối quan hệ giữa biến tỷ lệ nợ xấu và biến HHI. Từ kết quả thu được, bài nghiên cứu đề xuất mội số giải pháp cho cả yếu tố nội tại và bên ngoài ngân hàng để cải thiện chất lượng danh mục cho vay tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleMối quan hệ giữa đa dạng hóa danh mục cho vay và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt - Nga chi nhánh Khánh Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinancial Instrument and Market = Công cụ và thị trường tài chínhen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.