Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hà Xuân Thạchen_US
dc.contributor.authorNgô Thị Tú Khuyênen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T06:04:13Z-
dc.date.available2020-08-06T06:04:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009861-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031833~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60281-
dc.description.abstractCác doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (DNSXVVN) có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế của mỗi nước, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp, tạo ra việc làm chủ yếu ở Việt Nam. Do đó, việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển các DNSXVVN là việc cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trên thực tế, DNSXVVN có quy mô, trình độ khoa học, công nghệ, nguồn lực, khả năng quản lý… còn hạn chế nên lợi thế cạnh tranh thấp. Kế toán quản trị là một giải pháp quan trọng giúp DN kiểm soát tốt hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh. Nguồn thông tin khai thác từ kế toán quản trị phục vụ nhanh chóng, kịp thời cho việc quản lý, ra quyết định, lập kế hoạch... giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự chú trọng và còn nhiều bỡ ngỡ trong việc áp dụng kế toán quản trị, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thêm vào đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía nam và cả nước, đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở TP.HCM” để thực hiện nghiên cứu. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích là xác định các nhân tố ảnh hưởng và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở TP.HCM. Luận văn sử dụng phương pháp định tính kết hợp phương pháp định lượng, kế thừa kết quả từ các nghiên cứu trước ở trong và ngoài nước; sử dụng phương pháp định tính, phỏng vấn ý kiến chuyên gia làm cơ sở để tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu; sau đó, sử dụng nghiên cứu định lượng thực hiện kiểm định mô hình, đo lường mức độ tác động của từng nhân tố lên mô hình. Kết quả nghiên cứu xác định được năm nhân tố có ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố: Cam kết của chủ sở hữu (26%); Cường độ cạnh tranh trên thị trường (24%); Ứng dụng tiến bộ công nghệ (20%); Quy mô doanh nghiệp (17%); Năng lực của các kế toán viên (14%). Nghiên cứu giúp áp dụng hiệu quả hệ thống kế toán quản trị vào doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Tạo cơ sở dữ liệu cho các công trình nghiên cứu phát triển về sau. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có một số hạn chế như: hạn chế về kích thước mẫu, còn nhiều nhân tố có khả năng tác động nhưng chưa đƣợc xem xét. Từ những hạn chế đó đề xuất định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.