Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60291
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Kim Cúcen_US
dc.contributor.authorLê Văn Danhen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T06:36:32Z-
dc.date.available2020-08-06T06:36:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009897-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031769~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60291-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở thu thập dữ liệu từ 162 đối tượng nghiên cứu là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên đang làm tại các công ty nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ kế toán. Bài viết dùng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, với kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức độ giảm dần là: Sự hỗ trợ, sự giới thiệu, tần suất, lợi ích, giá phí, trình độ chuyên môn, thương hiệu. Đây là cơ sở để góp phần đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán nắm bắt được nhu cầu của người sử dụng dịch vụ kế toán để đưa ra các chính sách phù hợp nhằm tiếp cận với khách hàng.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán,en_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.