Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorQuách Hiền Muộien_US
dc.date.accessioned2020-08-10T01:18:23Z-
dc.date.available2020-08-10T01:18:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009843-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031848~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60329-
dc.description.abstractKhả năng thanh khoản là một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh và năng lực tài chính của một ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản cao thì năng lực tài chính mạnh và ngược lại. Do đó, bài nghiên cứu muốn tìm hiểu và đánh giá được khả năng thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và khả năng thanh khoản chịu tác động bởi những yếu tố nào, qua đó đưa ra những giải pháp để nâng cao khả năng thanh khoản của ngân hàng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2018 từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, từ Ngân hàng Thế giới. Dựa vào phương pháp nghiên cứu định lượng, áp dụng mô hình hồi quy, nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng thanh khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín có mối tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động ngắn hạn. Các yếu tố khác được đưa vào mô hình nghiên cứu không có ý nghĩa thống kê trong mô hình là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ lạm phát. Từ kết quả hồi quy mô hình, bài nghiên cứu đã đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectThanh khoản ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank liquidityen_US
dc.titleNâng cao khả năng thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tínen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinancial Instrument and Market = Công cụ và thị trường tài chínhen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.