Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60332
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorNguyễn Hồ Nhân Thyen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T01:32:12Z-
dc.date.available2020-08-10T01:32:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009879-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031823~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60332-
dc.description.abstractTại Cục thuế tỉnh Phú Yên, tình trạng ngươi nộp thuế (NNT) khai sai thuế và nợ đọng thuế luôn xảy ra; điều này dẫn đến thất thu thuế, gây thất thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) bởi thuế là nguồn thu chính của NSNN. Thất thu NSNN gây mất cân đối thu chi NSNN, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trên toàn Tỉnh. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là sắc thuế mà NNT vi phạm, khai sai nhiều nhất do đó là sắc thuế thất thu nhiều nhất; điều này được chứng minh ở số thuế TNDN truy thu và giảm lỗ qua công tác thanh tra kiểm tra tình hình chấp hành chính sách pháp luật thuế của NNT. Từ tầm quan trọng của thuế và tình trạng thất thu thuế TNDN, tác giả chọn đề tài “Giải pháp chống thất thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Phú Yên”. Tác giả tìm hiểu thực trạng thất thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Phú Yên, phân tích các nguyên nhân gây thất thu thuế TNDN và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề thất thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Phú Yên. Tác giả sử dụng phương pháp định tính thông qua thu thập thông tin, phân tích và tổng hơp dựa trên cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập từ các báo cáo ngành thuế được minh họa bằng số liệu tổng hợp từ thực tế và khảo sát ý kiến cán bộ công chức thuế tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu: nhận thấy được các dấu hiệu cảnh báo, biểu hiện vấn đề thất thu thuế TNDN, nguyên nhân thất thu thuế và từ đó đưa ra các giải pháp chống thất thu thuế TNDN. Kết luận và hàm ý: Các giải pháp chống thất thu thuế TNDN đưa ra sẽ giải quyết tình trạng thất thu thuế TNDN, nâng cao việc quản lý thuế, góp phần tăng thu NSNN, ổn định đơi sống kinh tế xã hội của ngươi dân trên toàn Tỉnh và đảm bảo công bằng cho NNT.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.titleGiải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.