Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Viên Thế Giangen_US
dc.contributor.authorĐặng Nguyên Khoaen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T02:08:57Z-
dc.date.available2020-08-10T02:08:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009943-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031855~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60339-
dc.description.abstractViện kiểm sát nhân dân là cơ quan có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy đinh tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Trong đó, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế, thúc đẩy thương mại tại địa phương. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về tố tụng dân sự nói chung và các văn bản có liên quan nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu tại địa phương. Do đó, cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, cùng với đó là tuyên truyền pháp luật rộng rãi trong nhân dân là nhiệm vụ cấp thiết của VKSND trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLuật thương mạien_US
dc.subjectTòa ánen_US
dc.subjectCommercial lawen_US
dc.subjectCourtsen_US
dc.titleKiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của Viện Kiểm sát nhân dân – lý luận và thực tiễn tại tỉnh Tây Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.