Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Đứcen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T02:11:34Z-
dc.date.available2020-08-10T02:11:34Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009757-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031857~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60341-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp tại công ty. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát của 90 nhân viên. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thanh đo Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Đề tài sử dụng mô hình ba cấp độ văn của Edgar Schein và công cụ đánh giá văn hóa tổ chức OCAI của Cameron và Quinn để nhận dạng mô hình văn hóa hiện tại và mong muốn của Công ty SZL. Kết quả phân tích có 2 nhóm văn hóa: văn hóa gia đình và văn hóa thị trường có sự thay đổi giữa hiện tại và mong muốn tương lai. Còn 2 nhóm văn hóa là văn hóa sáng tạo và văn hóa thứ bậc vẫn không thay đổi.en_US
dc.format.medium121 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpen_US
dc.subjectVăn hóa tổ chứcen_US
dc.subjectCorporate cultureen_US
dc.subjectOrganizational cultureen_US
dc.titleHoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thànhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.