Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorLâm Thị Thanh Tâmen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T08:42:25Z-
dc.date.available2020-08-10T08:42:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009461-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031874~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60356-
dc.description.abstractVới mong muốn giúp phân tích các yếu tố ảnh hưởng và phân tích thực trạng về chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi trong thời gian tới. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi trong thời gian tới. Nghiên cứu này được thực hiện sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng. Thực hiện phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi và phân tích thực trạng về chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi. Đánh giá thực trạng để tìm ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế về chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi. Căn cứ vào những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế về chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi. Tác giả đã đề xuất các giải pháp âng cao chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezi gồm: Gia tăng sự tin cậy của khách hàng; Giải pháp năng cao khả năng đáp ứng khách háng; Giải pháp nâng cao năng lực phục vụ; Giải pháp nâng cao mức độ cảm nhận và giải pháp nâng cao tính hữu hình.en_US
dc.format.medium140 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ khách hàngen_US
dc.subjectMối quan hệ khách hàngen_US
dc.subjectCustomer servicesen_US
dc.subjectCustomer relationsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.