Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorTrương Minh Khoaen_US
dc.date.accessioned2020-08-24T01:05:21Z-
dc.date.available2020-08-24T01:05:21Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009980-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031930~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60408-
dc.description.abstractNghiên cứu này dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước basel II, và đánh giá hoạt động để nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank. Tác giả sử dụng các phương pháp thu nhập dữ liệu, phân tích định tính và định lượng dựa trên số liệu hoạt động kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2015- 2019 và thông qua việc thu nhập thông tin bằng các phiếu khảo sát đối với đội ngủ nhân sự làm công tác tín dụng tại Sacombank. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank phụ thuộc vào quan điểm về quản trị rủi ro tín dụng của Ban Lãnh đạo cấp cao của ngân hàng; cơ cấu tổ chức; qui trình quản trị rủi ro tín dụng và quá trình triển khai quản trị rủi ro tín dụng; công nghệ thông tin phục vụ cho quản trị rủi ro tín dụng; và cuối cùng là công tác truyền thông về tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp về quản trị RRTD theo hiệp ước Basel II trong hoạt động của ngân hàng, để giúp ngân hàng hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.