Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thiện Duyen_US
dc.date.accessioned2020-08-25T01:33:51Z-
dc.date.available2020-08-25T01:33:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009935-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031925~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60412-
dc.description.abstractLuận án thực hiện tổng quan lý thuyết và khảo lược các nghiên cứu trước cho thấy khoảng trống nghiên cứu là mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố trách nhiệm xã hội, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh. Bối cảnh thực tiễn về ngành dịch vụ du lịch ở Việt Nam cũng hoàn toàn cần thiết và phù hợp để nghiên cứu. Do đó tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh: Nghiên cứu doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh” Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đề xuất và kiểm định mô hình về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh, với trường hợp nghiên cứu là các doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu của luận án là phương pháp hỗn hợp, được thực hiện tuần tự như sau: nghiên cứu định tính lần một thông qua phỏng vấn 10 chuyên gia nhằm xem xét tính cần thiết cho vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam, điều chỉnh và bổ sung thang đo cho các khái niệm nghiên cứu; Nghiên cứu định lượng với cách thức khảo sát qua bảng câu hỏi. Mẫu được chọn theo nguyên tắc hạn ngạch (quota), với cỡ mẫu là 218 công ty du lịch lữ hành nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất; Nghiên cứu định tính lần hai thực hiện nhằm hỗ trợ luận giải các kết quả từ phân tích dữ liệu định lượng. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các bên liên quan trong ngành du lịch gồm du khách, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương và người dân địa phương. Mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu được khẳng định bao gồm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược marketing xanh có tác động dương đến danh tiếng doanh nghiệp; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được tìm thấy có tác động dương đến chiến lược marketing xanh; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp đều có tác động dương đến kết quả kinh doanh. Đồng thời đặc điểm của doanh nghiệp về loại hình kinh doanh chính và quy mô doanh nghiệp được xác định là có sự khác nhau trong mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục kiểm định trong các ngành dịch vụ khác để tổng quát hóa mô hình nghiên cứu hoặc mở rộng khảo sát ở các địa phương khác nhằm phát hiện những điểm khác nhau theo văn hóa, xã hội vùng miền của Việt Nam.en_US
dc.format.medium262 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectTiếp thị xanhen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectGreen marketingen_US
dc.subjectSocial responsibility of businessen_US
dc.titleMối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh: nghiên cứu doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCMen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.openairetypeDissertations-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.