Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Đoàn Thị Hồng Vânen_US
dc.contributor.authorHà Minh Hiếuen_US
dc.date.accessioned2020-08-25T02:08:05Z-
dc.date.available2020-08-25T02:08:05Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009911-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031926~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60419-
dc.description.abstractHiệu quả khai thác cảng container là thước đo quan trọng về năng lực cạnh tranh của các cảng container được đo lường bằng sự hài lòng của khách hàng, năng suất hiệu suất cảng và hoạt động khai thác cảng. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố thuộc đặc tính cảng ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container, từ đó giúp hoạt động cảng hiệu quả hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động kinh doanh cảng biển nói chung và cảng container cũng như khu bến container nói riêng. Với phương pháp định tính kết hợp với định lượng, sử dụng thang đo độ rộng 5 điểm, phân tích theo mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với 516 khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy 6 yếu tố thuộc đặc tính cảng container bao gồm: cơ sở hạ tầng, vị trí, kết nối nội địa, tính năng động, dịch vụ logistics, khả năng thu hút ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container. Với kết quả này, nghiên cứu sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh cảng và khu bến container có chính sách và quyết định đúng đắn để cải thiện khả năng cạnh tranh cũng như giúp các nhà hoạch định chính sách và quy hoạch cảng có cái nhìn tổng quan khi thực hiện quy hoạch.en_US
dc.format.medium246 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleẢnh hưởng của đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityCommercial Business = Kinh doanh thương mạien_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeDissertations-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.