Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Nguyênen_US
dc.date.accessioned2020-08-25T02:18:53Z-
dc.date.available2020-08-25T02:18:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009456-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031922~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60421-
dc.description.abstractĐộng lực làm việc có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả làm việc và khả năng cạnh tranh của tổ chức. Những năm gần đây, động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai có nhiều dấu hiệu suy giảm. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường động lực làm việc và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Nghiên cứu vận dụng mô hình mười yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của Kovach (1987) và thang đo động viên nhân viên của Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011) thông qua thảo luận nhóm để điều chỉnh, bổ sung một số yếu tố và thang đo cho phù hợp với thực tế của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi với 262 nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả và mô hình định vị IPA trên phần mềm SPSS. Nghiên cứu đã xác định được 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai với thứ tự quan trọng được sắp xếp như sau: (1) thu nhập và phúc lợi, (2) quan hệ lao động, (3) đào tạo và thăng tiến, (4) công việc phù hợp, (5) điều kiện làm việc, (6) thương hiệu văn hóa công ty điều kiện làm việc. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai theo thứ tự quan trọng và cấp thiết của từng vấn đề.en_US
dc.format.medium112 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.titleGiải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.