Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Trí Hảoen_US
dc.contributor.authorPhạm Văn Đạten_US
dc.date.accessioned2020-09-04T06:40:12Z-
dc.date.available2020-09-04T06:40:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010003-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032015~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60437-
dc.description.abstractQua thực tiễn nghiên cứu trách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường bộ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Tác giả nhận thấy các văn bản pháp luật quy định về việc xử lý các pháp nhân thương mại vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ còn một số điểm hạn chế, chưa được quy định rõ ràng và mức chế tài chưa phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Thông qua phương pháp phân tích luật; cùng với các phương pháp thống kê, điều tra, tổng hợp;... tác giả sẽ làm sáng tỏ những điểm chưa hoàn thiện của pháp luật xử lý các pháp nhân thương mại vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ hiện hành. Với đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật, tác giả luận văn hy vọng nếu được áp dụng đồng bộ sẽ nâng cao hiệu quả xử lý các pháp nhân thương mại vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectAn toàn giao thôngen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectTraffic safetyen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleTrách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại khi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.