Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60472
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thị Phương Diệpen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Yến Thanhen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T01:39:42Z-
dc.date.available2020-09-25T01:39:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009986-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032053~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60472-
dc.description.abstractBiện pháp thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình được xem như một công cụ pháp lý hữu hiệu trong việc giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ giao dịch vay vốn, tín dụng. Tuy nhiên, thực tiễn xác lập, thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình còn nhiều khó khăn, các quy định pháp luật liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất chưa thống nhất rõ ràng. Do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình - Thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện” bằng việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp và so sánh để phân tích các quy định pháp luật, căn cứ thực tiễn áp dụng để đánh giá những khó khăn và tìm ra bất cập cũng như đề xuất các giải pháp giải quyết những bất cập này. Đồng thời, tác giả cũng nhận thấy thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong đời sống. Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và thực hiện các giải pháp cần thiết để hoàn thiện trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThế chấp,en_US
dc.subjectKhoản vay thế chấpen_US
dc.subjectQuyền sử dụng đấten_US
dc.subjectMortgagesen_US
dc.subjectMortgage loansen_US
dc.subjectLand use rightsen_US
dc.titleThế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiệnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.