Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorPhan Thị Hồng Phươngen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T02:30:15Z-
dc.date.available2020-09-25T02:30:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010034-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032080~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60482-
dc.description.abstractHoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất trong các hoạt động của ngân hàng, nó đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng do đó nó luôn đi kèm với rủi ro rất cao. Xuất phát từ thực tế đó, VietinBank Cần Thơ cần phải có một nghiên cứu cụ thể xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân từ đó xây dựng các hàm ý chính sách phù hợp giúp hạn chế rủi ro. Luận văn nhằm mục tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Luận văn sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy logit đa thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong 10 nhân tố có 5 nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng ở mức độ 1 (nhóm nợ 3, 4), có 3 nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng ở mức độ 2 (nhóm nợ 5). Dựa vào kết quả phân tích, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank Cần Thơ.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.