Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorLê Văn Khánhen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T02:33:18Z-
dc.date.available2020-09-25T02:33:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009982-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032047~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60483-
dc.description.abstractVietinbank vốn là một trong những NHTM đi đầu trong bán buôn, tuy nhiên hiện nay Vietinbank thay đổi chiến lược kinh doanh và nhóm khách hàng mục tiêu. Để có thể cạnh tranh được với các NHTM năng động trong nước cũng như các ngân hàng nước ngoài vốn có ưu thế mạnh về mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Vietinbank đã xác định chiến lược phát triển song hành bán buôn đi đôi với bán lẻ để nâng cao hiệu quả kinh doanh đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao. Xuất phát từ tầm quan trọng của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và thực tế khách quan đang diễn ra tại Vietinbank Vĩnh Long nên tôi chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long” làm đề tài nghiên cứu. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2018. Đề xuất những giải pháp thích hợp và kiến nghị với các đối tượng có liên quan nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, thu thập, tổng hợp, so sánh, đối chiếu và phân tích thông qua sữ liệu thứ cấp thu thập được. Đề tài cũng đã đi sâu phân tích tình hình phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, những thuận lợi, khó khăn cũng như những hiệu quả và hạn chế còn tồn tại để từ đó có những định hướng, đề xuất những giải pháp nhằm pháp triển đúng đắn cho việc phát triển dịch vụ này. Nghiên cứu của tác giả mong góp phần đưa dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngày càng trở thành dịch vụ chủ lực trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung và Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng hóa của khách hàng.en_US
dc.format.medium99 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen_US
dc.subjectDịch vụ ngân hàng bán lẻen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBanking servicesen_US
dc.subjectRetail banking serviceen_US
dc.titlePhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.