Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồngen_US
dc.contributor.authorLê Thị Bích Hạnhen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T07:02:43Z-
dc.date.available2020-10-07T07:02:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010228-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032206~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60533-
dc.description.abstractMục đích của đề tài là phân tính tình hình kinh doanh và những nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) hiện tại của VietinBank Tây Sài Gòn, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm giúp chi nhánh phát triển hoạt động cho vay KHCN. Dựa trên cơ sở lý thuyết về cho vay KHCN, tác giả tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, sau đó cùng với kết quả nghiên cứu định tính để đưa ra bảy yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh. Từ đó đề tài đã đề xuất sáu nhóm giải pháp để VietinBank Tây Sài Gòn phát triển hoạt động cho vay KHCN, bao gồm: đẩy mạnh doanh số và dư nợ cho vay; đa dạng hoá sản phẩm tín dụng; cải tiến chính sách quy trình cho vay; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng; và kiến nghị hỗ trợ từ VietinBank. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với VietinBank Tây Sài Gòn trong việc điều chỉnh chiến lược kế hoạch phù hợp để phát triển hoạt động cho vay KHCN. Ngoài ra, đề tài cũng mở ra cơ hội để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn thông qua việc kiểm chứng lại bảy nhân tố đã nêu thông qua nghiên cứu định lượng.en_US
dc.format.medium51 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectTín dụng tiêu dùngen_US
dc.subjectKhoản vay cá nhânen_US
dc.subjectBaningen_US
dc.subjectConsumer crediten_US
dc.subjectPersonal loansen_US
dc.titlePhát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.