Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Đông Phongen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Tríen_US
dc.date.accessioned2020-10-12T06:53:08Z-
dc.date.available2020-10-12T06:53:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009841-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032249~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60549-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đến ý định nghỉ việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Đưa ra những giải pháp hạn chế ý định nghỉ việc của cán bộ, công chức. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 180 cán bộ, công chức 12 xã, phường trên địa bàn thị xã Tân Uyên thông qua bảng câu hỏi gồm 32 biến quan sát với 29 biến quan sát thuộc 07 nhân tố độc lập gồm: sự hài lòng trong công việc; gắn kết với tổ chức; lương, thưởng; đào tạo và phát triển; vai trò lãnh đạo; quan hệ với đồng nghiệp; môi trường nơi làm việc và 01 nhân tố phụ thuộc với 03 biến quan sát ảnh hƣởng đến ý đinh nghỉ việc. Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy, phân tích T-test và ANOVA. Xác định 05 nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc theo mức độ từ cao đến thấp: vai trò lãnh đạo và sự gắn kết (-0.379); Môi trường (– 0.21); Đào tạo và phát triển (– 0.155); Hài lòng (- 0.124); Lương, thưởng (– 0.11), tất cả các nhân tố này đều có tác động ngược chiều với ý định nghỉ việc. Nghiên cứu góp phần bổ sung và củng cố lý thuyết về ý định nghỉ việc, góp phần giúp phòng Nội vụ và các cơ quan hoạch định chính sách về nguồn nhân lực trong các tổ chức công có thể giảm bớt ý định nghỉ việc của cán bộ, công chức thông qua tác động trực tiếp đến các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định nghỉ việc. Nghiên cứu này cũng là cơ sở đề thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về nguồn nhân lực trong các tổ chức công của nhà nước.en_US
dc.format.medium126 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectNghỉ việcen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectResignationen_US
dc.titleNhững nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của cán bộ, công chức cấp xã thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.