Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Vũ Việt Quảngen_US
dc.contributor.authorVõ Huyền Anhen_US
dc.date.accessioned2020-10-13T01:23:24Z-
dc.date.available2020-10-13T01:23:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010257-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032264~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60555-
dc.description.abstractMối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay. Lý do chọn đề tài nghiên cứu: đối với các NHTM hiện nay, vấn đề quản trị về rủi ro tín dụng và giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu đang rất quan trọng. Mục tiêu nghiên cứu: xác định mối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và rủi ro tín dụng và nghiên cứu sự tác động của Basel II đến mối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và rủi ro tín dụng, đồng thời đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ tài sản đảm bảo và tình trạng thông tin bất cân xứng trong tín dụng cho vay tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: quá trình tính toán, kiểm định được sử dụng trên phần mềm Stata phiên bản 12. Sử dụng phương pháp định lượng, thu thập dữ liệu của 30 ngân hàng tại Việt Nam, với số lượng mẫu là 240. Kết quả nghiên cứu: kết quả cho thấy rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chịu sự tác động của tài sản đảm bảo cố định, tài sản đảm bảo vô hình và các yếu tố khác như: quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, phân loại ngân hàng. Sau kết quả hồi quy, ta thấy được yếu tố có tác động cao nhất đến rủi ro tín dụng là tài sản cố định và yếu tố có tỷ trọng ảnh hưởng thấp nhất là quy mô ngân hàng. Kết luận và hàm ý: kết quả nghiên cứu góp phần xác định được nhân tố nào có tác động đến rủi ro tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro đúng đắn cho các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleMối quan hệ giữa tài sản đảm bảo và rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nayen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.