Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60556
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorLê Văn Lễen_US
dc.date.accessioned2020-10-13T01:29:40Z-
dc.date.available2020-10-13T01:29:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010258-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032265~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60556-
dc.description.abstractBài nghiên cứu khoa học hiện tại khảo sát các yếu tố quyết định lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Phân tích được thực hiện trong khoảng thời gian 13 năm, trong đó ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua những thay đổi khác nhau như là tiền tệ hóa và các vấn đề liên quan đến tính bền vững của hệ thống ngân hàng. Phân tích dựa trên dữ liệu bảng cân bằng trong một khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2019 cho 26 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Lợi nhuận của các ngân hàng thương mại được đo lường bởi hai biến phụ thuộc, cụ thể là lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), trong khi các yếu tố bên trong ngân hàng như quy mô ngân hàng, rủi ro tín dụng, vốn chủ sở hữu, thanh khoản, chi phí hoạt động, và tiền gửi được sử dụng như các yếu tố cơ bản của ngân hàng là biến độc lập. Hơn nữa, các yếu tố bên ngoài ngân hàng quyết định như mức độ tập trung của ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối đoái được sử dụng như là biến độc lập. Thử nghiệm tĩnh cùng với các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, cố định và hiệu chỉnh bảng điều khiển được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy quy mô ngân hàng, rủi ro tín dụng, vốn chủ sở hữu, chi phí hoạt động là yếu tố quyết định cụ thể của ngân hàng quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam được đo bằng ROA. Hơn nữa, trong số các yếu tố quyết định cụ thể của ngân hàng, kết quả cho thấy quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động phát hiện có tác động tích cực đáng kể đến ROE. Đối với các yếu tố quyết định bên ngoài ngân hàng, kết quả cho thấy mức độ tập trung của ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, và tỉ giá hối đoái được tìm thấy có tác động đáng kể đến ROA. Tuy nhiên, trong trường hợp của ROE, kết quả cho thấy tất cả các yếu tố quyết định bên ngoài ngân hàng, ngoại trừ tỉ lệ lạm phát, có tác động đáng kể về lợi nhuận của ngân hàng được đo bằng ROE.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectLợi nhuận ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectProfit, Bank profiten_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.