Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Minh Hảien_US
dc.contributor.authorTrần Anh Duyen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T07:38:18Z-
dc.date.available2020-10-15T07:38:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010209-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032291~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60560-
dc.description.abstractTrong giai đoạn hệ thống ngân hàng đang ráo riết xử lý tình hình nợ xấu, tác giả thực hiện luận văn “Tác động của cấu trúc sở hữu, chuẩn BASEL và quản trị ngân hàng tới nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, với mục đích phân tích chi tiết, đánh giá thực trạng những yếu tố tác động lên nợ xấu và mức độ tác động của từng yếu tố đến nợ xấu tại các nhóm ngân hàng thương mại có khác biệt về cấu trúc sở hữu - quản trị ngân hàng và chuẩn Basel áp dụng tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm góp phần hạn chế nợ xấu. Phương pháp nghiên cứu dựa trên phương pháp định tính để dự đoán các yếu tố thuộc các nhóm ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu và phương pháp định lượng bao gồm thống kê số liệu nợ xấu và các yếu tố liên quan, sử dụng kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng để xây dựng mô hình hồi quy và chạy mô hình hồi quy đa biến. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành kiểm định các giả thuyết đặt ra nhằm xem xét ảnh hưởng của các yếu tố và khuynh hướng ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu. Luận văn đưa ra một số giải pháp về quản lý và hoạt động trong các ngân hàng thương mại để từ đó có thể giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng, góp phần đưa hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam phát triển lớn mạnh.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectNợ xấuen_US
dc.subjectThu hồi tài khoảnen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBad debtsen_US
dc.subjectCollecting of accountsen_US
dc.subjectBaselen_US
dc.titleTác động của cấu trúc sở hữu, chuẩn BASEL và quản trị ngân hàng tới nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.