Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Đình Namen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T08:44:08Z-
dc.date.available2020-10-15T08:44:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010214-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032276~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60565-
dc.description.abstractNghiên cứu thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại LPCORP. Nghiên cứu kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm với kích thước mẫu nghiên cứu định tính là 14 Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát với kích thước mẫu 195 khảo sát nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại LPCORP. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của HTQLCL gồm 7 thành phần theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: (1) Hệ thống thông tin nội bộ; (2) Sự cam kết của lãnh đạo; (3) Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng; (4) Sự hợp tác của khách hàng và nhà cung cấp; (5) Chuyên gia tư vấn; (6) Sự tham gia của nhân viên; (7) Vai trò của quản lý cấp trung. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả rút ra được một số hàm ý quản trị .en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát chất lượngen_US
dc.subjectTiêu chuẩn ISO 9001en_US
dc.subjectQuality controlen_US
dc.subjectISO 9001 Standarden_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ điện Liên Phongen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.