Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorLê Thị Hồng Cẩmen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T08:47:49Z-
dc.date.available2020-10-15T08:47:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010215-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032279~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60566-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu (NCC NPL) nhằm đặt cơ sở khoa học cho lựa chọn NCC NPL phù hợp thông qua các yếu tố đã phân tích. Quá trình nghiên cứu đã diễn ra qua các giai đoạn là giai đoạn nghiên cứu định tính và giai đoạn nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm với kích thước mẫu nghiên cứu là n=09. Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng khảo sát trực tiếp và trực tuyến các quản lý, nhân viên trong các bộ phận liên quan đến việc thu mua nguyên phụ liệu tại công ty TXC và đại diện các công ty vệ tinh của Công ty TXC với kích thước mẫu là 204. Kết quả phân tích cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NCC NPL theo mức độ giảm dần là: (1) Chi phí mua NPL; (2) Chất lượng NPL; (3) Sự phân phối; (4) Sự tin cậy; (5) Độ linh hoạt; (6) Hợp tác liên kết Từ kết quả nghiên cứu, tác giả rút ra được một số hàm ý quản trị trong việc lựa chọn NCC NPL.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMua hàngen_US
dc.subjectHậu cần kinh doanhen_US
dc.subjectQuản trị chuỗi cung ứngen_US
dc.subjectDịch vụ logisticen_US
dc.subjectPurchasingen_US
dc.subjectBusiness logisticsen_US
dc.subjectSupply chain managmenten_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TX - Circa Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.