Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thanh Mỹ Nhânen_US
dc.date.accessioned2020-10-19T08:18:16Z-
dc.date.available2020-10-19T08:18:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010270-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032299~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60573-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu mối quan hệ của các yếu tố cơ bản với hệ số an toàn vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Bài nghiên cứu thu thập các nguồn dữ liệu bảng thứ cấp trong giai đoạn 2002-2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam để phân tích làm rõ. Nghiên cứu cho thấy quy mô Ngân hàng (SIZE), đòn bẩy (LEV), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ trọng tiền gửi (DAR) và chỉ số sinh lợi nhuận trên tài sản (ROA) có mối quan hệ đồng biến với CAR tại ngân hàng TCB. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay (LAR), dự phòng cho vay (LLR), thanh khoản (LQR) và tiền lãi ròng (NIM) có mối quan hệ nghịch biến với hệ số an toàn vốn. Mối quan hệ của các chỉ số cơ bản này rất có ý nghĩa khi nó tiết lộ cho các nhà quản lý ngân hàng các yếu tố liên quan cần xem xét khi họ đưa ra các chính sách tài chính để duy trì mức CAR theo yêu cầu của Ủy ban Basel. Dựa trên mối quan hệ này, bài nghiên cứu cũng đưa ra một vài kiến nghị cho Ngân hàng TCB có thể duy trì mức CAR ổn định và cải thiện chỉ số này khi thị trường tài chính tiếp tục biến hóa và phát triển song song với yêu cầu đầy thách thức ủa Ủy ban Basel cho hệ thống ngân hàng Việt Nam thể hiện dựa trên hiệp định Basel.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.titleMối quan hệ của các yếu tố cơ bản với hệ số an toàn vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.