Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60587
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Phú Quốcen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Hồng Hàen_US
dc.date.accessioned2020-11-17T02:07:54Z-
dc.date.available2020-11-17T02:07:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010366-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032348~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60587-
dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Eximbank trong thời gian tới. Làm rõ nội dung của quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại gồm: Xây dựng quy trình, chính sách tín dụng; Đánh giá và đo lường mức độ rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng. Qua số liệu phân tích thực tế về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh còn một số hạn chế như: Chưa thực hiện nghiêm túc các giai đoạn của quy trình tín dụng; kết quả thẩm định khoản vay còn thiếu chính xác; công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Từ đó, tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hạn chế tồn tại trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. Đồng thời đề ra những giải pháp giúp ngân hàng hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleQuản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.