Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phùng Đức Namen_US
dc.contributor.authorNguyễn Trần Bảo Trâmen_US
dc.date.accessioned2020-11-17T02:33:36Z-
dc.date.available2020-11-17T02:33:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010305-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032355~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60593-
dc.description.abstractBài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng việc sử dụng các mô hình định giá CAPM, Fama – French, Carhart. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập là dữ liệu thứ cấp và từ báo cáo tài chính của 100 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2015 – 2019. Bài nghiên cứu được tiếp cận thông qua mô hình định lượng, sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ suất sinh lợi của chứng khoán trên sàn HOSE, ngoài việc chịu tác động khách quan của nhân tố thị trường còn bị tác động bởi những nhân tố thuộc về đặc tính của công ty niêm yết như quy mô, giá trị (tỷ số BE/ME) và xu hướng. Nhân tố thị trường giữ vai trò quan trọng nhất trong bốn nhân tố và có mối tương quan cùng chiều với tỷ suất sinh lợi. Nhân tố quy mô có mối tương quan ngược chiều và giữ một vai trò khá quan trọng. Khi xem xét đến nhân tố giá trị của công ty (tỷ số BE/ME) thì yếu tố này tương quan cùng chiều, tuy nhiên cho tác động không đáng kể đối với tỷ suất sinh lợi. Cuối cùng, nhân tố xu hướng giải thích được một phần tác động đến tỷ suất sinh lời nhưng không đáng kể. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho các công ty nhìn nhận rõ hơn về giá trị nội tại cũng như năng lực canh tranh của mình. Đồng thời, giúp nhà đầu tư có cơ sở để lựa chọn được danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán đang diễn ra hết sức sôi động như hiện nay.en_US
dc.format.medium109 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếuen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lợien_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectRate of returnen_US
dc.titleNhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán và kiểm định các mô hình định giá tài sản trên thị trường chứng khoán Việt Naen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.