Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60596
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorPhan Thanh Hoàngen_US
dc.date.accessioned2020-11-17T02:43:20Z-
dc.date.available2020-11-17T02:43:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010018-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032316~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60596-
dc.description.abstractĐầu tư xây dựng cơ bản là một trong những nội dung chủ yếu, có vai trò quan trọng góp phần cải thiện đời sống vật chất văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, làm tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại tỉnh Vĩnh Long, hoàn thiện công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn ngân sách nhà nước được tỉnh quan tâm chú trọng, trong thời gian qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đảm bảo khá tốt các quy định về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, tạo những điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Tuy kết quả đạt được có khả quan so với yêu cầu đề ra, nhưng cũng còn có mặt tồn tại, bất cập, cần có giải pháp đồng bộ, hợp lý để kịp thời tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Bài Luận văn đã dựa trên cơ sở lý thuyết về quản lý chi đầu tư XDCB, qua đó phân tích thực trạng công tác này tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2016 - 2018, từ đó xác định các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.en_US
dc.format.medium96 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.titleHoàn thiện công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.