Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60610
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Kim Cươngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Lýen_US
dc.date.accessioned2020-11-26T07:18:23Z-
dc.date.available2020-11-26T07:18:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010219-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032362~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60610-
dc.description.abstractBài viết này nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi của dòng tiền tự do, cũng như sự thay đổi của nợ đến những thay đổi trong đầu tư của công ty. Bài viết sử dụng dữ liệu gồm 115 công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE trong giai đoạn 2013-2018. Những mô hình nghiên cứu được sử dụng trong bài viết này bao gồm phương pháp bình phương tối thiểu (Pooled OLS), hiệu ứng tác động cố định (FEM), hiệu ứng tác động ngẫu nhiên (REM) và phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS). Kết quả từ nghiên cứu đã làm rõ mối tương quan giữa sự thay đổi trong dòng tiền tự do và nợ đối với sự thay đổi trong đầu tư của doanh nghiệp. Ngoài ra, bài viết còn tìm hiểu mối quan hệ giữa tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu và sự thay đổi trong đầu tư.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectQuyết dịnh đầu tưen_US
dc.subjectDòng tiềnen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.subjectInvestment decisionsen_US
dc.subjectCash flowen_US
dc.titleNghiên cứu tác động của dòng tiền tự do đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.