Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Huyền Trangen_US
dc.date.accessioned2020-11-26T07:36:34Z-
dc.date.available2020-11-26T07:36:34Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010017-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032372~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60614-
dc.description.abstractỞ Việt Nam, nghèo đang là vấn đề bức xúc và nóng bỏng tại nhiều địa phương, và cũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm, Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo là trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì lẽ đó, Chính phủ đã thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm mục đích phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long tiếp bước thực hiện đem nguồn vốn ưu đãi giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo tại chi nhánh, thông qua phương pháp phân tích định tính kết hợp phân tích tài liệu, thống kê và trên cơ sở tiếp cận hệ thống, tiếp cận thực tiễn để phân tích thực trạng và tính hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng. Để từ đó có thể tìm ra giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp giúp cho các đối tượng hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi thuận lợi hơn, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleNâng cao hiệu quả tín dụng chính sách đối với hộ nghèo tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.