Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Hòaen_US
dc.date.accessioned2021-03-08T07:21:47Z-
dc.date.available2021-03-08T07:21:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010549-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032534~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60990-
dc.description.abstractĐối với ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng là quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của ngân hàng, khi phát sinh rủi ro tín dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Đối với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) nói chung và chi nhánh Đồng Tháp nói riêng đang triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong đó các sản phẩm tín dụng mang lại nhiều rủi ro nhất, chính vì thế đề tài được chọn thực hiện là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đồng Tháp, trên cơ sở triển khai khảo sát nghiên cứu 150 khách hàng vay vốn tại LienVietPostBank Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2019. Mục tiêu là tiến hành phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017-2019 đồng thời đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp. Dựa trên các phân tích định tính và định lượng: Sử dụng mô hình Binary Logistic trên phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động chính tới rủi ro tín dụng của LienVietPostBank Đồng Tháp đó chính là các yếu tố như: mục đích vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, tài sản đảm bảo, kiểm tra sau vay, khả năng tài chính của người vay.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.