Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Huyền Trangen_US
dc.date.accessioned2021-03-08T07:29:32Z-
dc.date.available2021-03-08T07:29:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010406-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032532~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60992-
dc.description.abstractThực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng tiền gửi cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn” nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng mối quan hệ giữa BIDV CN Sài Gòn với khách hàng tiền gửi cá nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng. Tác giả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm với các nhà quản lý, phỏng vấn tay đôi với khách hàng để điều chỉnh thang đo. Sau đó, tiến hành thu thập dữ liệu thông qua khảo sát khách hàng, kết quả thu về 195 bảng khảo sát hợp lệ. Dữ liệu sau khi thu thập được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp và so sánh. Kết quả nghiên cứu đã tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng tiền gửi cá nhân tại BIDV CN Sài Gòn bao gồm: nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường rào cản chuyển đổi. Luận văn là đề tài dành cho cấp quản lý và nhân viên tại BIDV CN Sài Gòn tham khảo, nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng tiền gửi tiền cá nhân.en_US
dc.format.medium140 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuan hệ khách hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCustomer relationsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng tiền gửi cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.