Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Thảoen_US
dc.date.accessioned2021-03-08T07:33:36Z-
dc.date.available2021-03-08T07:33:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010279-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032542~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60994-
dc.description.abstractTừ năm 2017, Vietcombank đã bắt đầu áp dụng hệ thống KPIs trên toàn hệ thống nhằm chuẩn hóa việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh trên toàn hệ thống, các bộ phận, phòng ban Trụ sở chính nói riêng và Vietcombank nói chung. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Ban điều hành, kể từ khi áp dụng KPI, việc đánh giá thành quả hoạt động của Ngân hàng đã phát sinh một số vấn đề, cụ thể sau quá trình áp dụng tại Bộ phận Phê duyệt Trụ sở chính tại TP.HCM thì chỉ được xếp loại A vào năm 2017 và xếp loại B trong 2 năm 2018 - 2019, trong khi giai đoạn trước khi chưa áp dụng KPIs, Bộ phận chưa có giai đoạn xếp loại B 2 năm liên tục như hiện tại. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng, những vấn đề còn tồn tại trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phê duyệt Trụ sở chính tại TP.HCM sau quá trình triển khai KPIs, đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đã xác định. Để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động xây dựng hệ thống KPI tại Bộ phận Phê duyệt Trụ sở chính tại TP.HCM. Việc áp dụng các đề xuất để đánh giá lại thành quả hoạt động trong năm 2019 của Bộ phận Phê duyệt Trụ sở chính Vietcombank tại TP.HCM thể hiện hoạt động xây dựng hệ thống chỉ số KPI sau khi được cải thiện phản ánh tốt hơn kết quả hoạt động của Bộ phận. Nghiên cứu này sẽ giúp ban lãnh đạo Bộ phận Phê duyệt Trụ sở chính tại TP.HCM đề ra định hướng hoạt động trên cơ sở cải thiện thành quả hoạt động của Bộ phận trong tương lai.en_US
dc.format.medium123 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống KPIs trong việc đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của Bộ phận Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính tại TP.HCM - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.