Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.contributor.authorQuách Doanh Nghiệpen_US
dc.date.accessioned2021-03-12T01:37:23Z-
dc.date.available2021-03-12T01:37:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010772-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032845~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61008-
dc.description.abstractLuận án này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô lên mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2018. Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn được sử dụng trong luận án để ước tính mối quan hệ truyền dẫn phi tuyến của tỷ giá vào lạm phát có tính tới từng bối cảnh cụ thể của nền kinh tế như: môi trường lạm phát, mức độ biến động tỷ giá, độ bất ổn trong tỷ giá, chu kỳ kinh tế và độ mở thương mại của nền kinh tế Việt Nam. Kết quả từ luận án cho thấy tồn tại bằng chứng về mối quan hệ phi tuyến giữa truyền dẫn tỷ giá và các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô tại Việt Nam. Mức độ truyền dẫn tăng lên khi nền kinh tế rơi vào giai đoạn lạm phát cao hoặc rủi ro tỷ giá tăng cao trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, mức độ truyền dẫn lại giảm khi tỷ giá thay đổi vượt mức ngưỡng hoặc khi nền kinh tế có độ mở thương mại lớn. Kết quả từ nghiên cứu cung cấp các thông tin tham khảo có giá trị giúp cơ quan quản lý xây dựng các chính sách điều hành thị trường tiền tệ, ngoại hối phù hợp, hiệu quả nhằm bình ổn mức giá cả của nền kinh tế phù hợp với từng bối cảnh kinh tế cụ thể.en_US
dc.format.medium132 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTỷ giá hối đoáien_US
dc.subjectForeign exchange ratesen_US
dc.titleẢnh hưởng của môi trường vĩ mô lên truyền dẫn tỷ giá ở Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.