Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Cẩm Hàen_US
dc.date.accessioned2021-03-12T02:02:26Z-
dc.date.available2021-03-12T02:02:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010000-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032440~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61016-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu các chiến lược tái cấu trúc khi công ty xảy ra kiệt quệ tài chính trong mối liên hệ với chu kỳ sống của công ty; và khả năng phục hồi của doanh nghiệp kiệt quệ tài chính từ việc sử dụng các chiến lược tái cấu trúc. Mẫu nghiên cứu của luận án gồm 526 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, khoảng thời gian nghiên cứu từ 2005 đến 2016. Luận án sử dụng mô hình hồi quy Logit với hiệu ứng tác động ngẫu nhiên được ước lượng bằng phương pháp hợp lý cực đại (MLE), đồng thời xử lý ước lượng sai số chuẩn bằng phương pháp bootstrap để đảm bảo độ tin cậy cho các hệ số hồi quy. Kết quả tìm thấy kiệt quệ tài chính xảy ra thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường tái cấu trúc bằng các chiến lược tái cấu trúc nhân sự quản lý; tái cấu trúc hoạt động thông qua việc cắt giảm các hoạt động đầu tư, cắt giảm lao động; tái cấu trúc tài sản, tái cấu trúc nguồn tài trợ bằng phương án cắt giảm cổ tức nhằm duy trì nguồn tài trợ nội bộ, sử dụng nợ vay hoặc phát hành thêm vốn cổ phần. Khi mở rộng nghiên cứu mối liên hệ với chu kỳ sống, luận án phát hiện ở giai đoạn khởi sự, công ty kiệt quệ tài chính hạn chế sử dụng phương án cắt giảm đầu tư. Ở giai đoạn tăng trưởng, công ty kiệt quệ tài chính hạn chế sử dụng phương cắt giảm hoạt động đầu tư, và ít sử dụng phương án cắt giảm cổ tức. Ở giai đoạn bão hòa, công ty kiệt quệ tài chính hạn chế cắt giảm lao động, giảm việc sử dụng nguồn tài trợ từ nợ, hạn chế sử dụng thỏa thuận thương vụ M&A. Luận án còn tìm thấy chiến lược tái cấu trúc nhân sự quản lý, cắt giảm hoạt động đầu tư, tái cấu trúc tài sản, cắt giảm cổ tức có tác động tích cực đến việc hồi phục của công ty kiệt quệ tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, việc hồi phục từ các chiến lược tái cấu trúc ít bị tác động bởi các giai đoạn trong chu kỳ sống. Trên cơ sở kết quả tìm được, luận án đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị tài chính tại doanh nghiệp Việt Nam.en_US
dc.format.medium303 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTái cấu trúc doanh nghiệp-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate reorganizationsen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleKiệt quệ tài chính và các chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam theo chu kỳ sốngen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeDissertations-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.