Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorVõ Công Trườngen_US
dc.date.accessioned2021-03-16T08:06:58Z-
dc.date.available2021-03-16T08:06:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010550-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032508~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61045-
dc.description.abstractĐề tài nhằm mục đích khái quát cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng về nợ xấu và ảnh hưởng của nợ xấu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2009 – 2019, để từ đó đưa ra được những chiến lược kinh doanh vừa giảm thiểu nợ xấu vừa mang lại khả năng sinh lời cao nhất cho ngân hàng. Cùng với mục tiêu trên áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng cụ thể bằng mô hình dữ liệu bảng với số liệu từ 13 ngân hàng niêm yết tại Việt Nam trong khoảng thời gian 11 năm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu và khả năng sinh lời có ảnh hưởng trái chiều, đồng thời hiệu quả chi phí hoạt động và lạm phát có ảnh hưởng thuận chiều với khả năng sinh lời của ngân hàng, các yếu tố còn lại không có ý nghĩa thống kê nhưng đều có ảnh hưởng thuận chiều khi xem xét đến giá trị ước lượng của mô hình. Kết quả này sẽ là tài liệu có giá trị tham khảo đối với các nhà quản trị ngân hàng và các nhà đầu tư cổ phiếu của ngân hàng.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectLợi nhuận ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectBank profiten_US
dc.titleẢnh hưởng của nợ xấu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.