Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorPhan Mỹ Trânen_US
dc.date.accessioned2021-03-16T08:25:44Z-
dc.date.available2021-03-16T08:25:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010372-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032334~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61047-
dc.description.abstractHiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) còn tồn đọng nhiều vấn đề cần quan tâm, trong đó việc nghiên cứu tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động là đang vấn đề cấp bách cần được chú trọng, quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Vì vậy tôi đã thực hiện đề tài luận văn nghiên cứu “Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín”. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa vào thực trạng rủi ro hoạt động tại ngân hàng từ đó chọn lọc một vài tình huống điển hình và đi sâu phân tích để tìm ra nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động và tìm giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng VietBank. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những nhân tố quan trọng tác động đến rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Vietbank bao gồm: con người, hệ thống công nghệ thông tin và quy trình quy định tại ngân hàng. Luận văn đóng góp thêm cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho các nhà quản trị ngân hàng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectThanh khoản ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank liquidityen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.titleQuản Trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tínen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.